Thông tắc cống huyện Đông Anh

Thông tắc cống tại xã Đông Hội

Thông tắc cống tại xã Đông Hội

Đông Hội có diện tích đất tự nhiên 690,76 ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số tính đến tháng 6/2009 là 9.878 người.[1] Địa giới hành chính xã Đông Hội: xã có đường Quốc lộ 3 chạy qua, phía Bắc giáp xã Cổ Loa

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại xã Tiên Dương

Thông tắc cống tại xã Tiên Dương

Tiên Dương là xã nằm thuần nông của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Xã nằm ở hướng tây so với thị trấn Đông Anh. Xã là nơi cung cấp rau sạch cho trung tâm thành phố Hà Nội.

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại xã Nam Hồng

Thông tắc cống tại xã Nam Hồng

Nam Hồng là một xã thuộc huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Nam Hồng có diện tích đất tự nhiên ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số xã là người

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại thị trấn Đông Anh

Thông tắc cống tại thị trấn Đông Anh

Đông Anh là thị trấn huyện lị của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại xã Võng La

Thông tắc cống tại xã Võng La

Võng La là một xã thuộc huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại đường Thư Lâm

Thông tắc cống tại đường Thư Lâm

Đường Thư Lâm là tên một con đường của huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại xã Vân Hà

Thông tắc cống tại xã Vân Hà

Vân Hà là một xã của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Vân Hà giáp xã Thuỵ Lâm, xã Liên Hà, xã Dục Tú của huyện Đông Anh, giáp huyện Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh.

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại xã Vĩnh Ngọc

Thông tắc cống tại xã Vĩnh Ngọc

Vĩnh Ngọc là một xã thuộc huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Vĩnh Ngọc có diện tích đất tự nhiên 929,5 ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số xã là 12.626 người.

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại xã Nguyên Khê

Thông tắc cống tại xã Nguyên Khê

Nguyên Khê là một xã thuộc huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Nguyên Khê có diện tích đất tự nhiên ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số xã là người

Đọc thêm...
 

Thông tắc cống tại xã Tầm Xá

Thông tắc cống tại xã Tầm Xá

Tàm Xá là một xã thuộc huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Tàm Xá có diện tích đất tự nhiên 247,05 ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số xã là 4200 người.

Đọc thêm...
 
    Trang 1 trên 212